Ἐσχάτη προδοσία, βίοι παράλληλοι !

Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Αρθρογραφία

afissa

 

Ἐσχάτη προδοσία, βίοι παράλληλοι !

* του Χάρη Δημούτσου, δημοσιογράφου

Γιά τρίτη φορά γράφουμε γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας, ἐπειδή τό θεωροῦμε κολοσσιαίας ἐθνικῆς σημασίας.

Τό 1959 εἶχε ἤδη ὡριμάσει ἡ ἐποχή, γιά νά τερματιστεῖ ἡ βρεττανική κυριαρχία ἐπί τῆς Κύπρου. Ἑλλαδίτες καί Κύπριοι διαδήλωναν μέ σύνθημα «Κύπρος ἕνωσις Ἑλλάς». Τό «παιχνίδι» παιζόταν μεταξύ Ἄγγλων καί Ἑλλήνων. Μέχρι ἐκείνη τήν ἐποχή, ἡ Τουρκία δέν εἶχε καμμία δικαιοδοσία, οὔτε καί ἀπαίτηση. Οἱ Ἄγγλοι ὅμως, πιστοί στό δόγμα «διαίρει καί βασίλευε», τήν κατέστησαν στίς συνθῆκες Ζυρίχης καί Λονδίνου, θεσμικό παράγοντα. Ἔτσι στήν Ζυρίχη οἱ Καραμανλῆς καί Μεντερές κατέληξαν σέ συμφωνία, ἀπουσία τῶν Κυπρίων. Κατόπιν στό Λονδίνο, οἱ Κύπριοι δεχόμενοι ἀσφυκτικές πιέσεις καί ἀπειλές ἀπό τόν Καραμανλῆ, τούς Βρεττανούς καί τούς Ἀμερικανούς, οἱ ὁποῖοι «ἐπιζητοῦσαν σταθερότητα» στήν νοτιοανατολική πτέρυγα τοῦ ΝΑΤΟ, ἑκόντες ἄκοντες ὑπέκυψαν. Σημειωτέον ὅ,τι ὁ λαός ἀλλά καί ἡ ἀντιπολίτευση σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο ἦταν κατηγορηματικά ἀντίθετοι. Ὁ Καραμανλῆς δήλωνε: «Ἡ ἡμέρα αὐτή ἀνήκει εἰς τάς εὐτυχεστέρας ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καί θά ἀποτελέση σταθμόν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Κύπρου». Ὁ δέ Μεντερές ἔλεγε: «Διά τῆς εὐτυχοῦς ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος, ἀποκαθίσταται ἡ φιλία καί ἡ συνεργασία μεταξύ Ἑλλάδος, Τουρκίας καί Ἀγγλίας».

Ὁ χρόνος ἀπέδειξε ὅ,τι αὐτή ἦταν ἡ ἀπαρχή τεραστίων προβλημάτων σέ Κύπρο καί Ἑλλάδα. Ἐδραιώθηκαν οἱ Τοῦρκοι, εἰσέβαλαν, κρατοῦν τό 40% καί μέ τά διάφορα σχέδια ὅπως τοῦ Ἀνάν, ἀπαιτοῦν στήν οὐσία τήν πλήρη κυριαρχία στό νησί. Πολλοί δέ πολιτικοί σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο, συνεχίζουν νά ἔχουν τήν ἴδια ἐνδοτική συμπεριφορά.

Γιά τήν Μακεδονία δέν χρειάστηκε νά περιμένουμε πολλά χρόνια, γιά νά διαφανοῦν τό τί πρόκειται νά συμβεῖ. Πρίν ἀλέκτωρ φωνῆσαι, ὁ Σόρος καί ἡ γερμανική κρατική DW δημοσίευσαν χάρτη μέ τό γνωστό «ἐνιαῖο κράτος» τῆς Μακεδονίας, γνωστοποιῶντας τά μακρόπνοα σχέδιά τους. Αὐτό σημαίνει ἐνσωμάτωση τῆς Θράκης στούς Τούρκους, ἐνῶ ἤδη συζητοῦν γιά παραχωρήσεις στούς ἀλβανοτσάμηδες καί ἐγκατάλειψη τῶν βορειοηπειρωτῶν.

Πρίν ἀπό τόν διαμελισμό τῆς Ἑλλάδος, θά καθιερωθεῖ σκέτο Μακεδονία στούς Σκοπιανούς, ἀπαγορεύοντας νά τό χρησιμοποιοῦμε ἐμεῖς, θά ἀλλάξουμε τά σχολικά μας βιβλία, τίς ἐμπορικές ὀνομασίες, τίς πινακίδες στήν χώρα μας, ἐνώ θά ἀναγνωρίσουμε ἄφθονες τεχνητές «μειονότητες».

Ἐκποίησαν 5000 χρόνια ἱστορίας, γιά νά κρατήσουν λίγους μῆνες παραπάνω τήν καρέκλα τους. Ἡ ἰδεοληψία τους ἀπό τήν ἐμφυλιακή τους πίστη στόν μακεδονισμό, ἡ δουλικότητά τους πρός τίς ΗΠΑ καί τούς Γερμανούς, τούς ὁδήγησε στήν ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ. Τό κλῖμα μειοδοσίας πού διέπει τόν πολιτικό κόσμο, δέν σταματᾶ σέ αὐτούς. Σύμμαχοί τους ἀπό ἀριστεροί μέχρι νεοφιλεύθεροι, γκέι, οἰκολόγοι, ποτάμια καί διάφορα ρυάκια, πού ὅλοι μαζί καταλήγουν στόν βόθρο.

Τονίζουμε ὅ,τι οἱ οἰκονομικές κρίσεις περνᾶνε, ενώ οι ἐθνικές ἀπώλειες ὄχι καί ἡ συμφωνία αὐτή φουντώνει τόν ἀέναο ἀλυτρωτισμό τῶν Σκοπιανῶν. Ὅσοι δέ, δέν ἔχουν μπολιαστεῖ μέ τόν ἐθνομηδενισμό εἶναι ἐξοργισμένοι καί ξεκινοῦν τόν 3ο μακεδονικό ἀγῶνα, γνωρίζοντας ὅ,τι οἱ σημερινοί κομιτατζῆδες βρίσκονται ἐντός χώρας. Φοβούμαστε πολύ ἕναν νέο ἐμφύλιο μέ τραγικά ἀποτελέσματα.

Κοινά χαρακτηριστικά λοιπόν μέ τό κυπριακό, εἶναι ἡ πίεση τοῦ ΝΑΤΟ και της ΕΕ (Γερμανίας) , ἡ ἐνδοτικότητα τῶν κυβερνώντων, ἡ πλήρης ἀντίθεση μέ τήν θέληση τοῦ λαοῦ, ἀλλά καί μέ τά ὑπόλοιπα κόμματα, οἱ πανηγυρισμοί τῶν δύο πρωθυπουργῶν καί οἱ μακάριες δηλώσεις τους, πού βρίσκονται ἐκτός πάσης πραγματικότητος. Θεωροῦμε δέ αὐτήν τήν τραγωδία μεγαλύτερη ἀπό τῆς Κύπρου καί τήν συγκρίνουμε μέ τήν μικρασιατική καταστροφή. 

* Ο Χάρης Δημοῦτσος είναι Δημοσιογράφος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ελεύθερης Πατρίδας

 

Share it on Facebook Share it on Twitter Share it on Google+