Όροι Αίτησης Εγγραφής

Γράφτηκε από τον/την Vassilis Katiniotis Ενεργό . Καταχωρήθηκε στο Uncategorised

Αίτηση Εγγραφής

Ο επισκέπτης που θέλει να εγγραφεί μέλος της Ελεύθερης Πατρίδας πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία στην φόρμα εγγραφής, με τα πραγματικά του στοιχεία. Τα προσωπικά δεδομένα που θα μας εμπιστευτεί το μέλος μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τα (στελέχη) καταστατικά όργανα της Ελεύθερης Πατρίδας  και αυστηρά για τους σκοπούς αυτής.
Σε καμία περίπτωση, για κανένα λόγο και από κανέναν δεν θα χρησιμοποιηθούν εκτός του οργανισμού της Ελεύθερης Πατρίδας.
Στην περίπτωση παραίτησης από την ιδιότητα του μέλους θα πρέπει να σταλεί σχετικό αίτημα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ελεύθερης
Πατρίδας, ή έγγραφη, υπογεγραμμένη δήλωση που θα αποσταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ελεύθερης Πατρίδας.

Share it on Facebook Share it on Twitter Share it on Google+